HOME » SPELREGELS

--- SPELREGELS ---

BEACHSOCCER

BEACHVOLLEYBAL

 Beachsoccer lijkt veel op gewoon voetbal, overtredingen en dergelijke wordt hetzelfde beoordeeld als in het veldvoetbal. Hieronder enkele uitzonderingen waar nadrukkelijker op gelet moet worden voor een eerlijk verloop van het toernooi.

- Veldafmetingen: 15 x 30 meter met pupillengoals
- 4 Veldspelers en 1 keeper
- Er mag onbeperkt gewisseld worden
- Een wedstrijd duurt 10 minuten
- Spelers mogen geen schoenen dragen
- Elk team moet een zelfde kleur shirts aanhebben, indien dezelfde kleuren tegen elkaar moeten zijn          hesjes aanwezig
- Scheidsrechters hebben volledige autoriteit om beslissingen te nemen die niet ter discussie staan.
- Tijdens de poulewedstrijden geeft winst 3 punten en gelijkspel 1 punt.
- Het is niet toegestaan direct vanaf de aftrap te scoren.
- De keeper mag de bal maximaal 10 seconden vasthouden.
- De bal mag maximaal 1 keer teruggespeeld worden op de keeper en de keeper mag de bal in de                handen pakken.
- De keeper mag de bal niet direct vanuit de handen in de goal van de tegenstander schieten of gooien.
- Wanneer de bal over de zijlijn gaat mag er ingegooid of ingetrapt worden. Hieruit mag niet direct                geschoord worden.
- Bij een overtreding wordt de vrije trap genomen op de plek waar de overtreding begaan is. Alle spelers    dienen op dat moment uit de baan van het schot te gaan staan en de bal mag niet aangeraakt voordat deze het zand of de keeper heeft aangeraakt. Er dient altijd minimaal 5 meter afstand gehouden te worden.
- Corners worden niet gegeven. Bij drie corners wordt een penalty toegekend aan de tegenpartij die            genomen gaat worden vanaf de 7 meter lijn.

- Er wordt gespeeld op een veld van 12 x 6 meter.
- In het veld staan per team 3 spelers.
- Er mag onbeperkt gewisseld worden.
- Iedere wedstrijd duurt 2x 5 minuten.
- Na 5 minuten wordt er gewisseld van kant.

- Er worden geen sets gespeeld, iedere 5 minuten is een helft. Voor iedere gewonnen helft krijg je 2 punten. Twee helften winnen betekent dus 4 punten. 
- Na iedere opslagwissel draait het team met de wijzers van de klok mee, één plaats door. Er komt op          deze manier steeds een andere serveerder.
- Er mag over de hele achterlijn geserveerd worden.
- Via het net serveren is toegestaan.
- Een team mag de bal maximaal 3 keer aanraken om deze terug over het net te spelen.
- Een speler mag de bal niet 2 keer achter elkaar spelen.
- De bal mag met het hele lichaam worden gespeeld.
- Netfouten door spelers worden afgefloten (Dit in verband met de veiligheid!)
- Begin en einde van de wedstrijd wordt centraal door de wedstrijdleiding aangegeven. De wissel na 5 minuten wordt door de scheidsrechter aangegeven. 
- Wanneer de bal in het spel is tijdens het eindsignaal wordt het punt afgemaakt. Bij gelijke stand in een helft wordt een winnend punt gespeeld. 
- Het team dat als eerste wordt vermeld op het wedstrijdformulier heeft de eerste opslag.
- Bij een gelijk aantal punten zal onderling resultaat doorslaggevend zijn.